Buurtsportteam Nijkerk Sportief en Gezond

Buurtsportteam Nijkerk Sportief en Gezond

In gemeente Nijkerk is het Buurtsportteam Nijkerk Sportief en Gezond actief. De buurtsportcoaches van het team ondersteunen lokale initiatieven om de Nijkerkse bevolking meer in beweging te laten komen. Ook organiseren de buurtsportcoaches zelf activiteiten en ondersteunen ze scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties op hun route naar een actievere en gezondere leefstijl.

Het Buurtsportteam is onderdeel van de Stichting Nijkerk Sportief en Gezond. Aan deze Stichting nemen diverse Nijkerkse partners deel: Gezondheidscentrum de Nije Veste, Jeugd Jongeren Werk Nijkerk, VMBO Groenhorst en Accent Praktijkonderwijs. Gezamenlijk zetten alle partijen zich in voor de bewoners van de gehele gemeente Nijkerk.

Het Buurtsportteam werkt vanuit de ideeën van de landelijke JOGG-organisatie (Jongeren Op Gezond Gewicht) en het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met Sport en Bewegen in de buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt.

Informatie krant NSG

Nijkerk Sportief en Gezond heeft een informatiekrant uitgebracht.

Een krant met informatie over bewegen, sporten en een gezonde leefstijl.
Heeft u deze krant niet ontvangen en wilt u dat wel neem dan contact met ons op via info@nijkerksportiefengezond.nl of 06-50258960 (Edwin Korenberg) http://www.themanieuws.nl/app/publication/SN161