Regeling Meedoen

Extra geld voor sport, cultuur en vorming, ook voor u?

Inwoners van de gemeente Nijkerk met een laag inkomen kunnen een bijdrage van de gemeente ontvangen voor kosten die verband houden met sport, cultuur en vorming. De bijdrage bedraagt maximaal € 150,00 per gezinslid per kalenderjaar.

Vergoeding kosten voor sport

Op het gebied van sport kunt u de bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld lidmaatschappen, contributies en abonnementen van sportverenigingen. Maar de vergoeding geldt ook voor een zwembadpas/rittenkaart, sportkleding en -schoenen en de aanschaf en onderhoud van een fiets.

Vergoeding kosten voor cultuur

Als het gaat om culturele voorzieningen kunt u voor de volgende kosten een bijdrage aanvragen:
• Museumjaarkaart
• Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)
• abonnementen op krant, leesmap, internet, tijdschrift
• kunstuitleen
• entree voor een museum, theater, concertzaal en bioscoop
• lidmaatschap/contributie van maatschappelijke organisaties (verenigingen, scouting, kerk/moskee, vakbond, politieke partij)
• uitstapjes met een vereniging
• kosten van de peuterspeelzaal
• speel-o-theek • bezoek aan evenementen en recreatieve voorzieningen
• bezoek aan familieleden met het openbaar vervoer bij een afstand van meer dan 50 kilometer
• NS Dal Voordeel abonnement
• huur volkstuin
• abonnementen kabel/telefoon

Vergoeding kosten voor vorming

Waar het ‘vorming’ betreft, kunt u denken aan:
• cursusgelden (niet voor school of opleiding)
• cursusmateriaal (niet voor school of opleiding)
• lidmaatschap van de bibliotheek
• congressen met een educatief karakter
• aanschaf van een computer/smartphone en materiaal voor de computer/smartphone
• muzieklessen
• aanschaf van boeken, geen studieboeken of schoolboeken
• kosten voor schoolreisjes en/of schoolkampen
• kosten voor buitenschoolse activiteiten ((vrijwillige) ouderbijdrage school) el

Wie komt hiervoor in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• u bent 18 jaar of ouder
• u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Nijkerk
• u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel

U kunt de vergoeding ook aanvragen voor uw eventuele minderjarige kinderen. Wat het inkomen betreft gelden de volgende voorwaarden:
• Als uw huishouden uit meer dan één persoon bestaat, dan mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 120% van het bruto wettelijk minimumloon.
• Bent u alleenstaande, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 100% van het bruto wettelijk minimumloon.
• Meerderjarige inwonende kinderen worden beschouwd als alleenstaande. Het inkomen wordt individueel beoordeeld.
• Woont u in een verzorgingstehuis of in een woongroep dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan 100% van het bruto wettelijk minimumloon.
• Heeft u een inkomen hoofdzakelijk verkregen uit zelfstandig beroep, dan geldt als uw inkomen het naar bruto maandinkomen teruggerekende inkomen van u en uw eventuele partner op basis van de meest recente belastingaangifte niet ouder dan twee jaar.

Hoe aanvragen?

U kunt de bijdrage digitaal aanvragen met behulp van uw DigiD via de website van de gemeente: www.nijkerk.eu onder het kopje: Inwoners/Werk & Inkomen/Meedoen aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten. Het is belangrijk dat u de aanvraag doet voor het einde van het kalenderjaar waarin u de kosten heeft gemaakt. Om de bijdrage te ontvangen, moet u rekeningen en kassabonnen meenemen, dus bewaar die goed! Voor informatie kunt u ook bellen: telefoonnummer 14 033.