Spelregels jeugdsportfonds.

Spelregels Jeugdsportfonds Nijkerk

Lokaal aanspreekpunt Gemeente Nijkerk: Nijkerk Sportief en Gezond
Naam: Lara Kreikamp
E-mail: lara@nijkerksportiefengezond.nl

Alle kinderen in Gelderland moeten kunnen sporten, niemand buitenspel! Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdsportfonds Gelderland bij te springen. Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van deze € 225,-, dan is het mogelijk om voor maximaal € 90,- sportkleding/attributen te vergoeden.

Het Jeugdsportfonds Gelderland vergoed rechtstreeks de contributie en stort op rekening van de sportvereniging. Dit betekent, dat als er geld over is van de € 225,-, er geen recht is op een resterend bedrag. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Om het Jeugdsportfonds goed in de praktijk tot uitvoer te brengen, zijn er enkele spelregels van toepassing:
1. De aanvraag kan gedaan worden door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier. Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl.
2. Slechts erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Ouders of (trainers van) een sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen. Kijk hierboven wie het Lokaal Aanspreekpunt van uw gemeente is. Hij/zij brengt u in contact met een intermediair.
3. Het Jeugdsportfonds keert uit, ten behoeve van kinderen, wanneer de ouders een gezamenlijkinkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum en andere financieringsmogelijkheden voor sportbeoefening ontbreken.
4. Het kind mag bij aanvang niet jonger zijn dan 4 jaar en niet ouder zijn dan 18 jaar.
5. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.
6. Er vindt geen officiële check van het inkomen plaats door de intermediair. Het Jeugdsportfonds gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en een schriftelijke motivatie is daarom voldoende.
7. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.
8. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan, aangezien de financiële
omstandigheden van het gezin kunnen veranderen. Kinderen sporten dus niet automatisch door.
9. Het Jeugdsportfonds keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging.
10. Sportkleding en andere attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een kledingvoucher bij aangesloten sportwinkels.
11. Het Jeugdsportfonds vergoedt geen contributie en/of sportattributen met terugwerkende kracht.
12. Het Jeugdsportfonds vergoedt geen deel van de contributie. Dit betekent dat, indien een jaarcontributie hoger is dan €225,-, de aanvraag niet wordt goedgekeurd.
13. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die zijn aangesloten bij door NOC*NSF erkende sportbonden.
14. Zwemles met Jeugdsportfonds: Binnen de gemeente Nijkerk wordt op dit moment geen zwemles vergoedt.
15. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Eenmaal per jaar ontvangt de intermediair een verzoek om te checken of het kind nog sport bij de aangegeven sportvereniging. Mocht hier geen reactie op gegeven worden, dan heeft het Jeugdsportfonds Gelderland het recht om in het vervolg geen aanvragen van desbetreffende intermediair goed te keuren.

Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het Jeugdsportfonds Gelderland, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale aanvraagsysteem.

Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door het Jeugdsportfonds, wordt er naar gestreefd binnen twee weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging te betalen.