Jeugdsportfonds

In de gemeente Nijkerk is sinds december 2016 een lokaal Jeugdsportfonds actief. Het Jeugdsportfonds maakt het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging.

Ieder kind moet kunnen sporten. Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van het Jeugdsportfonds ter beschikking te stellen voor contributie bij een vereniging en sportkleding en/of –materialen.

Aanvragen

Ouders en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds, maar kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdsportfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.

Lokaal aanspreekpunt

In Nijkerk kunnen ouders terecht bij Nijkerk Sportief en Gezond, het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdsportfonds, of over de intermediairs in de gemeente. Nijkerk Sportief en Gezond is te bereiken via lara@nijkerksportiefengezond.nl.

Intermediair worden en meer informatie

Mocht u als professional interesse hebben om intermediair te worden, of wilt u meer weten over het Jeugdsportfonds Gelderland, neem dan contact op met Petra Schipper via petra@jeugdsportfondsgelderland.nl. Kijk voor meer algemene informatie op www.jeugdsportfonds.nl.