Beweegprikkels Plus (0-4 jaar)

Voor kleine kinderen is bewegen ook erg belangrijk. Het is daarom goed om de kinderen al op jonge leeftijd bekend te maken met sport en gezond eten. Om deze jonge doelgroep te bereiken, richt het Buurtsportteam Nijkerk Sportief en Gezond zich op de kinderen van 0-4 jaar onder andere via de kinderdagverblijven in Nijkerk. Professionals binnen de opvang krijgen met de cursus beweegprikkels handvatten om kinderen van 0 tot 4 jaar een omgeving te bieden die bewegen stimuleert. Beweegprikkels richt zich op de mogelijkheid om spelenderwijs het bewegen te integreren in de dagelijkse structuur. Bewust bewegen met baby’s, dreumesen en peuters vraagt bijzondere vaardigheden zoals; creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegprikkels gaat in op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Naast actief spelen organiseren de buurtsportcoaches ook activiteiten rond fruit, groente eten en water drinken. Samen met de kinderdagverblijven organiseren de buurtsportcoaches organiseren ook ouderavonden, zodat ook ouders betrokken worden bij de activiteiten.

Alle activiteiten staan in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

logo_water